برای بهبود سلامت روان در جنگل قدم بزنید

نتایج یک بررسی جدید نشان می‌دهد قدم زدن در جنگل به بهبود سلامت روان افراد کمک می‌کند.

نتایج یک بررسی جدید نشان می‌دهد قدم زدن در جنگل به بهبود سلامت روان افراد کمک می‌کند.

به گزارش گاردین، این بررسی که در انگلیس صورت گرفته بیانگر آن است که راه رفتن در میان درختان باعث کاهش سطح کورتیزول، هورمون مرتبط با استرس می‌شود.

همچنین تنفس فیتونیساید (phytoncides) که توسط درختان تولید و در هوا منتشر می‌شود، سیستم ایمنی بدن را تقویت می‌کند و تنش‌های روانی را کاهش می‌دهد.

یک دانشمند علوم انسانی می‌گوید: شواهد زیادی وجود دارد که اثبات می‌کند، قدم زدن در جنگل و قرار گرفتن در محیط آن به سلامت جسمی و ذهنی افراد کمک می‌کند.

جنگلداری انگلیس داده‌هایی را از یک رشته مطالعات جمع آوری کرده است که نشان می‌دهد شواهد علمی قوی وجود دارد که بازدید از یک جنگل می‌تواند موجب  تقویت روحیه و توجه به خود شود و حتی استرس روانی را بهبود دهد.

یافته‌های یک پژوهش دانشگاهی نیز نشان می‌دهد، افرادی که در مناطقی زندگی می‌کنند که دارای فضای سبز بیشتری است شادتر از افرادی هستند که در چنین مناطقی زندگی نمی‌کنند.

منبع: فارس