فیلم/ خودکشی مجری از دست گزارشگر فوتبال!

قسمتی از برنامه طنز ویدئو چک درباره شیوه گزارش، گزارشگر بازی نفت مسجد سلیمان و سپیدرود رشت را می بینید.