تصاویر: آموزش سگ های پلیس در ایران

جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا گفت: مرکز آموزش و نگهداری سگ های پلیس در البرز به عنوان یک مرکز ملی توانا در تقویت کردن سایر دستگاه ها دارای قابلیت های خاصی است.

سرویس عکس و فیلم فردا: جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا گفت: مرکز آموزش و نگهداری سگ های پلیس در البرز به عنوان یک مرکز ملی توانا در تقویت کردن سایر دستگاه ها دارای قابلیت های خاصی است.