چینی ها نخستین لرزه نگار جهان را اختراع کردند /ترکیبی از گوی و گلدان برای تشخیص زودهنگام زلزله

وقتی نام زلزله می آید بسیاری از ما دچار هراس و استرس می شویم اما در همین حال نخستین چیزی که بررسی می کنیم، وضعیت آمارهای زلزله از دید موسسه لرزه نگاری است.

وقتی نام زلزله می آید بسیاری از ما دچار هراس و استرس می شویم اما در همین حال نخستین چیزی که بررسی می کنیم، وضعیت آمارهای زلزله از دید موسسه لرزه نگاری است.

به گزارش سرویس خواندنی های انتخاب، روند ثبت و بررسی زلزله در طول زمان تغییراتی قابل توجه داشته اما یکی از مهمترین بخش های مرتبط با هر زلزله اطلاعاتی است که توسط دستگاه لرزه نگار ثبت می شوند.

شاید برایتان جالب باشد که بدانید نخستین دستگاه های ثبت زلزله یا لرزه نگارها از کجا شروع به کار کردند. چینی ها نخستین افرادی بودند که به فکر ساخت چنین وسیله ای افتادند. لرزه نگار اولین بار در سال 132 میلادی در چین توسط ژانگ هنگ از سلسله هان اختراع شد.

ژانگ هنگ یکی از متفکران سرشناس چینی و جغرافی دان، ریاضیدان، ستاره شناس و مخترع بود. او نیز مثل بسیاری از هم نسلان خود به انرژی باد در وقوع زلزله اعتقاد داشت و معتقد بود زلزله بخشی از عملیات کیهانی زمین است.

دستگاه ژانگ به نام "هوافضا زلزله" یک گلدان مرواریدی دو متری با ستون مرکزی است که به عنوان یک آونگ عمل می کند و هشت اژدها با دهان باز در اطراف آن قرار دارد هنگامی که زلزله رخ می دهد یک توپ از یکی از دهانهای اژدها به مدخل گلدان وارد می شود که نشان می دهد جهت حرکت زلزله به کدام سمت است.

با توجه به اطلاعات موجود در کتاب "طرفداران هان" که در قرن پنجم نوشته شده است، این دستگاه قادر به شناسایی مسیر زلزله از صدها مایلی است.

لینک کوتاه

خبرهای مرتبط

وقوع زلزله در زاهدان