دبیران شوراهای پزشکی عمومی و دندانپزشکی منصوب شدند

دبیران شوراهای پزشکی عمومی و دندانپزشکی منصوب شدند

معاون آموزشی وزارت بهداشت در احکام جداگانه دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی و دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر باقر لاریجانی، معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی تخصصی در حکمی دکتر مرضیه مولوی نجومی، استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران را به عنوان دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی منصوب کرد.

در این حکم آمده است: «برنامه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی با همکاری دست اندرکاران حوزه آموزش علوم پزشکی اجرایی شده و دستاوردهای چشمگیری در بر داشته است. در همین راستا استقرار کامل این برنامه‌ها یکی از اولویت‌هایی است که در دولت دوازدهم پیگیری می‌شود.

تحول در نظام آموزش پزشکی عمومی به عنوان یکی از حوزه‌های زیربنایی نظام سلامت کشور موضوعی است که در قالب برنامه‌های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی مدنظر قرار گرفته و در همین راستا برنامه آموزشی پزشکی عمومی کشور پس از حدود ۳۰ سال مورد بازنگری قرار گرفت و در حال حاضر در دانشگاه‌های علوم پزشکی در حال اجرا است.

از جمله مهمترین ابعاد تحول در برنامه بازنگری شده پزشکی عمومی توجه ویژه به آموزش جامعه نگر و در عین حال مواجهه زودرس با عرصه ارائه خدمات است که مورد تاکید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز است. بدون شک استمرار این مسیر و پیگیری جدی برای پیشبرد اهداف تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی یکی از برنامه‌های مهمی است که در سال‌های آتی در نظام سلامت کشور مدنظر قرار خواهد گرفت.

نظر به تعهد و تجارب ارزشمند سرکارعالی، بدین وسیله به عنوان دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی منصوب می‌شوید تا با همکاری کلیه اساتید، صاحبنظران و دست اندرکاران حوزه آموزش علوم پزشکی و همچنین با هماهنگی کامل با حوزه معاونت آموزشی وزارت بهداشت در جهت تحقق اهداف زیر بکوشید:

- تلاش در جهت ارتقای سطح سلامت جامعه از طریق بازنگری در برنامه درسی و آموزش‌های رایج دانشکده‌های پزشکی در مقطع دکترای حرفه‌ای

- کوشش مستمر در جلب همکاری‌های بین بخشی در وزارت متبوع به منظور تأمین هدف فوق

- تحلیل و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز این بخش با همکاری واحدهای ذیربط و برنامه ریزی برای تأمین نیاز کشور بخصوص در مناطق کمتر برخوردار

- ارتقای کیفی آزمون‌ها، به روز رسانی و کارآمد سازی استانداردهای اعتباربخشی برنامه‌ای و موسسه‌ای دانشکده‌های پزشکی

- کاهش تصدی گری و واگذاری امور ستاد به دانشگاه‌ها و واحدهای ذیربط تا حد ممکن

- توسعه همکاری‌های بین المللی از طریق بسترسازی برای جذب فراگیر از کشورهای خارجی، طراحی کوریکولوم های مشترک، شناساندن مدارک دانش آموختگان ایرانی در سایر کشورها.»

همچنین دکتر لاریجانی، معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی تخصصی وزارت بهداشت در حکمی، دکتر بهزاد هوشمند، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را به عنوان دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی منصوب کرد.

در این حکم آمده است: «همانطور که مستحضرید تربیت نیروی انسانی با دانش و مهارت و مطابق با استانداردهای بین المللی و در راستای پاسخگویی به نیازهای جامعه از جمله اولویت‌هایی است که مکرراً در اسناد بالادستی کشور و منویات مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته است.

بر این اساس و به منظور ارتقای پاسخگویی حوزه آموزش به نیازهای سلامت جامعه و توسعه آموزش‌های جامعه نگر، برنامه‌های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی به عنوان نقشه راه توسعه آموزش عالی سلامت تدوین شده و با همکاری دست اندرکاران این حوزه در دست اجرا است.

نظر به تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالی در دانش دندانپزشکی، بدین وسیله به عنوان دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی منصوب می‌شوید تا با همکاری کلیه اساتید، صاحبنظران و دست اندرکاران حوزه آموزش علوم پزشکی و همچنین با هماهنگی کامل با حوزه معاونت آموزشی وزارت بهداشت در جهت تحقق اهداف زیر بکوشید:

- تلاش در جهت ارتقای سلامت دهان و دندان و پاسخگویی به نیازهای جامعه از طریق بازنگری در برنامه‌های درسی و آموزش‌های رایج دانشکده‌های دندانپزشکی در تمامی مقاطع

- کوشش مستمر در جلب همکاری‌های بین بخشی در وزارت متبوع به منظور تأمین هدف فوق

- جلب همکاری‌های موثر اعضای بوردهای تخصصی و استفاده فراگیر از ظرفیت همه اعضای هیئت علمی دندانپزشکی در ارتقای کیفی آموزش

- تحلیل و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز این بخش با همکاری واحدهای ذیربط و برنامه ریزی برای تأمین نیاز کشور بخصوص در مناطق کمتر برخوردار

- تقویت نقش دانشکده‌های دندانپزشکی در ارائه خدمات به جامعه

- برنامه ریزی در جهت تأمین هیئت علمی مورد نیاز دانشکده‌های دندانپزشکی و نظارت بر ایفای تعهدات دانش آموختگان رشته‌های تخصصی دندانپزشکی

- ارتقا کیفی آزمون‌ها، به روز رسانی و کارآمد سازی استانداردهای اعتباربخشی برنامه‌ای و موسسه‌ای

- کاهش تصدی گری و واگذاری امور ستاد به دانشگاه‌ها و واحدهای ذیربط تا حد ممکن

- توسعه همکاریهای بین المللی از طریق بسترسازی برای جذب فراگیر از کشورهای خارجی، طراحی کوریکولوم های مشترک، شناساندن مدارک دانش آموختگان ایرانی در سایر کشورها.»