۵۳ هزار هکتار از اراضی کشاورزی زنجان به آبیاری تحت فشارمجهز است

۵۳ هزار هکتار از اراضی کشاورزی زنجان به آبیاری تحت فشارمجهز است

زنجان-رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: از سال ۹۳ تاکنون طرح آبیاری نوین در ۵۳ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان زنجان اجرا شده است.

حسین جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر به اجرای طرح آبیاری تحت‌فشار در استان زنجان اشاره کرد و افزود: استان زنجان بیش از ۱۲۴ هزار هکتار زمین کشاورزی مستعد دارد که از آغاز اجرای طرح آبیاری نوین ۵۳ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان زنجان به سیستم آبیاری تحت‌فشار مجهز شده است.

وی اظهار کرد: امسال طرح آبیاری تحت‌فشار در بیش از چهار هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان زنجان اجرا خواهد شد و سازمان جهاد کشاورزی برای اجرای طرح آبیاری تحت فشار به کشاورزان تسهیلات پرداخت می‌کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان بابیان اینکه استان زنجان در توسعه سامانه‌های نوین آبیاری تحت‌فشار در سطح کشور رتبه چهارم را به خود اختصاص داده است، تأکید کرد: اجرای طرح آبیاری تحت‌فشار در استان زنجان رشد دارد و با استقبال خوب کشاورزان همراه است.

جعفری بابیان اینکه اولویت مهم سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان اجرای طرح آبیاری تحت‌فشار است، افزود: توجه به امر مهم طرح آبیاری تحت‌فشار باعث صرفه‌جویی در آب می‌شود.

وی تصریح کرد: در استان زنجان بخش کشاورزی سهم خوبی را در اقتصاد دارد و بیشترین اشتغال استان هم در بخش کشاورزی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: اجرای آبیاری نوین تحت‌فشار از سال ۹۳ در استان زنجان اجراشده و تاکنون هم این سازمان اراضی کشاورزی زیادی را به آبیاری تحت‌فشار مجهز کرده است.