قراردادهای راکد در شهرکهای صنعتی مازندران فسخ می شود

قراردادهای راکد در شهرکهای صنعتی مازندران فسخ می شود

ساری - مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی مازندران با اشاره به اینکه فسخ قراردادهای راکد در شهرک‌های صنعتی استان با جدیت دنبال می‌شود افزود: با این کار بستر برای سرمایه گذاران جدید فراهم می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر ، سید مصطفی موسوی دراولین جلسه هیئت اختلاف و داوری پرونده‌های قراردادهای را کد واحدهای تولیدی و صنعتی در سال جاری، در راستای رونق تولید اظهار داشت: تعیین تکلیف قراردادهای منعقد شده راکد در سطح شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان که به سرمایه گذاران زمین واگذار شده ولی به هر نحوی، اراضی واگذار شده به آنان موجب راه اندازی واحد نشده است، در جلسه هیأت حل اختلاف بررسی و تصمیم‌گیری می‌شود.

موسوی بیان کرد: در اولین جلسه هیئت حل اختلاف و داوری که با حضور نماینده سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران برگزار شد ۱۶پ رونده مورد بررسی قرار گرفت و در این جلسه ۸پ رونده منجر به فسخ قطعی و چهار پرونده اعطای مهلت مجدد، یک پرونده تجدید وقت، یک پرونده انصراف و ۲ پرونده نیز از دستور کار خارج شد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی مازندران اظهار داشت: با فسخ هشت پرونده راکد ۱۹ هزار و ۶۲۲ مترمربع زمین، با طی مراحل قانونی آماده واگذاری به سرمایه گذاران جدید خواهد شد.