اجرای طرح نماد در سطح ۱۴۰ مدرسه خراسان شمالی

اجرای طرح نماد در سطح ۱۴۰ مدرسه خراسان شمالی

بجنورد- معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی از اجرای طرح نماد در سطح ۱۴۰ مدرسه این استان خبر داد.

حسن لنگری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امسال ۱۴۰ مدرسه تحت پوشش اجرای طرح نماد قرار گرفتند، اظهار کرد: طرح نماد در سطح ۶ مدرسه بجنورد و ۱۳۴ مدرسه اسفراین اجرا شد.

لنگری افزود: به منظور اجرای طرح نماد در خراسان شمالی پنج میلیارد و ۱۵۸ میلیون ریال اعتبار اختصاص داده شد.

وی با بیان اینکه سال گذشته اجرای طرح نماد به صورت پایلوت در ۱۲ مدرسه خراسان شمالی اجرا شد، تصریح کرد: سال تحصیلی گذشته، ۶ مدرسه شهرستان اسفراین و ۶ مدرسه بجنورد تحت پوشش اجرای طرح نماد قرار گرفتند و ۸۹۰ میلیون ریال اعتبار صرف شد.

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی بیان کرد: امسال ۱۷ هزار و ۹۹۳ دانش‌آموز در استان، تحت پوشش طرح نماد قرار گرفتند که از این تعداد ۱۶ هزار و ۴۸۹ دانش‌آموز در اسفراین و یک هزار و ۵۰۴ دانش‌آموز نیز در بجنورد بودند.

لنگری تاکید کرد: طرح نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان با هدف طراحی مجموعه‌ای نظام یافته از خدمات و برنامه‌ها شامل غربالگری، آموزش، توانمند سازی و حمایت‌های روانی اجتماعی به منظور مراقبت دانش آموزان در برابر رفتارهای پر خطر، آسیب‌های اجتماعی و جرایم از طریق مداخله به موقع و موثر اجرایی می‌شود.