تصاویر: هدایایی که نخست وزیر عراق تاکنون گرفته است

وزارت فرهنگ عراق طی پیامی در شبکه‌های اجتماعی این اقلام را ثروت ملی توصیف کرده که شیوه‌ای رایج به عنوان نماد دیپلماتیک در رابطه با کشور‌های دیگر است.

فرارو: نخست وزیر عراق بیش از ۱۰۰ هدیه که از مقامات عالیرتبه خارجی دریافت کرده به موزه ملی این کشور می‌دهد.

عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق طی دیدار‌های مختلف خود با مقامات برجسته خارجی هدایایی از آنان دریافت کرده که عمدتا از لحاظ هنری و مادی ارزشمند هستند.

این اقلام از سوی نخست وزیر عراق به عبدالامیر الحمدانی، وزیر گردشگری و میراث فرهنگی عراق تحویل داده شده است.

وزارت فرهنگ عراق طی پیامی در شبکه‌های اجتماعی این اقلام را ثروت ملی توصیف کرده که شیوه‌ای رایج به عنوان نماد دیپلماتیک در رابطه با کشور‌های دیگر است.

قرار است این هدایا پس از قرار گرفتن در موزه ملی عراق به نمایش عمومی گذاشته شود.