عکس: قطع درختان در زعفرانیه بخاطر ویترین نمایشگاه ماشین!

در تصاویر زیر قطع چند درخت در منطقه زعفرانیه تهران، به دلیل مزاحمت آن‌ها برای ویترین یک نمایشگاه خودرو را می‌بینید.

عکس: قطع درختان در زعفرانیه بخاطر ویترین نمایشگاه ماشین!