فیلم: مهارت دیدنی خلبان در فرود اضطراری بدون چرخ جلو

مهارت خلبان در فرود هواپیمای مسافری از نوع Embraer ۱۹۰ (هواپیمای ساخت برزیل) متعلق به خطوط هواپیمایی ملی میانمار که چرخ‌های جلویش به دلیل نقص فنی باز نشد را ببینید.

مهارت خلبان در فرود هواپیمای مسافری از نوع Embraer ۱۹۰ (هواپیمای ساخت برزیل) متعلق به خطوط هواپیمایی ملی میانمار که چرخ‌های جلویش به دلیل نقص فنی باز نشد را ببینید.

حادثه امروز یکشنبه در فرودگاه ماندالای برای پرواز شماره XY-AGQ رخ داد. خلبان به دلیل فرود بدون آسیب جانی، مورد تحسین قرار گرفت.

کد ویدیو

دانلود