عکس/ قطع چند درخت در زعفرانیه بخاطر ویترین نمایشگاه ماشین!

در تصاویر زیر قطع چند درخت در منطقه زعفرانیه تهران، به دلیل مزاحمت آنها برای ویترین یک نمایشگاه خودرو را می‌بینید.

عکس/ قطع چند درخت در زعفرانیه بخاطر ویترین نمایشگاه ماشین!