عکس| وصیت‌نامه غم‎انگیز یکی از طلبکاران پدیده

تصویری از وصیتنامه یکی از طلبکاران شرکت پدیده شاندیز در اولین دادگاه متهمان این پرونده منتشر شد.

در این وصیتنامه نوشته شده است: این مرگ بعد از بدست آوردن ناکامی‌ها و نداشتن انگیزه برای ادامه زندگی من بود؛ کوچکترین ضربه‌ای که به زندگی شما وارد شود راضی نخواهم بود.

عکس| وصیت‌نامه غم‎انگیز یکی از طلبکاران پدیده