نیروی خرید خدمات جدید در آموزش و پرورش آران و بیدگل جذب نمی‌شود

نیروی خرید خدمات جدید در آموزش و پرورش آران و بیدگل جذب نمی‌شود

آران و بیدگل- مدیر آموزش و پرورش آران و بیدگل گفت: با توجه به قانون ممنوعیت استفاده از نیروهای خرید خدمات در سال آینده تحصیلی، نیروی خرید خدمات جدید جذب آموزش و پرورش منطقه آران نمی‌شود.

محمد معدن‌دار در گفت و گو با خبرنگار مهر ، اظهار داشت: در حال حاضر حدود ۱۰۰ نیروی خرید خدمات در آموزش و پرورش آران و بیدگل مشغول به فعالیت‌های آموزشی هستند که با توجه به انگیزه بالا و مهارت توانسته‌اند روند خوبی در مسیر پیشرفت آموزش شهرستان داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه آموزش و پرورش در اغلب مناطق کشور دارای کمبود نیروی انسانی بویژه در مبحث آموزی است، ابراز داشت: در سال آینده تحصیلی ۱۳۵ نفر از آموزش و پرورش آران و بیدگل بازنشسته می‌شوند.

مدیر آموزش و پرورش آران و بیدگل گفت: برای کمبود نیروی انسانی مجبور به استفاده از خدمات نیروهای بازنشسته و باتجربه و دارای مهارت کافی برای ادامه فعالیت هستیم.

معدن‌دار بیان داشت: با توجه به ممنوعیت استفاده از نیروهای خرید خدمات جدید سال آینده تحصیلی جذب نیروی خدمات در دستور کار قرار ندارد.

گفتنی است آموزش و پرورش آران و بیدگل دارای ۲ هزار ۴۰۰ نیروی شاغل و بازنشسته است.