تصاویر: برداشت گل محمدی از مزارع مازندران

برداشت گل محمدی در روستای الله رودبار از توابع بخش مرکزی شهرستان بابل در استان مازندران از اواسط اردیبهشت ماه آغاز شده است .

سرویس عکس فیلم فردا: برداشت گل محمدی در روستای «الله رودبار» از توابع بخش مرکزی شهرستان بابل در استان مازندران از اواسط اردیبهشت ماه آغاز شده است .