تصاویر: زیبایی آبشار نیاگارا

در مرز میان آمریکا و کانادا آبشاری پدید آمده است که از جمع سه آبشار به نام‌های آبشار نقاب عروس، آبشار نعل اسبی و آبشار آمریکایی ایجاد شده است. این آبشار بیشتر در استان اونتاریو و ایالت نیویورک قرار گرفته و یکی از مباهات کشور آمریکا و کانادا محسوب می‌شود. آبشار نیاگارا بر روی رود نیاگارا قرار گرفته و به دریاچه انتاریو می‌ریزد. ارتفاع این آبشار بیش از ۵۰ متر است و به دلیل فشار آبی که دارد به عنوان قوی‌ترین آبشار در منطقه آمریکای شمالی شناخته می‌شود. حجم زیاد آب و فشار قوی آن باعث شد تا از این نعمت خدادادی به عنوان منبع برق آبی استفاده شود.