ضرورت اصلاح نگرش مسئولین وزارت بهداشت در مسائل پرستاری

ضرورت اصلاح نگرش مسئولین وزارت بهداشت در مسائل پرستاری

سلامت نیوز : عضو شورای عالی نظام پرستاری گفت: برای رفع موانع خدمتی پرستاران، می بایست نگرش و دیدگاه مسئولین وزارت بهداشت و دولت تغییر کند.

به گزارش سلامت نیوز، علی اشرف رحمان پناه در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری با اشاره به این راهکارهایی که بتوان موانع و معضلات خدمات پرستاری را اصلاح نمود، گفت: برای این کار قدم اول اصلاح نگرش مسئولان بلند پایه دولت و وزارت است . که سلامت مردم و ایمنی بیماران را فدای سیاست کوچک سازی دولت نکنند .

وی ادامه داد: این که باید دولت کوچک و چابک شود امری حیاتی و ضروری است اما در کدام بخش و چه دسته ای از کارکنان دولت و در کدام دستگاه بسیار مهم بوده و نیاز است که بین وظایف ونقش ها تفاوت قائل شویم .

رئیس نظام پرستاری سنندج خاطر نشان کرد: سازمان مدیریت و خدمات کشوری باید بداند که چرا در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه استانداردهای مشخص پرستار به جمعیت و تخت های بیمارستانی تعریف شده است و با جدیت تمام اجرا می شود و حتی پرستارانی را از سایر کشورها نیز جذب می نمایند و به دنبال یافتن دلیل این که کشور ما 50 درصد زیر حداقل استاندارد های بین المللی است، باشد.

وی اظهار داشت : مسئولین وزارت بهداست می بایست در این خصوص چالش جدی برای سیاستگذاران و دولت ایجاد کنند و نباید برای جبران کمبودها فشارهای بیشتری را به پرستاران وارد کنند.

عضو شورای عالی نظام پرستاری افزود: در پس این بی سیاستی یک سیاست پنهان نهفته است و آن تحت ظلم نگهداشتن جامعه پرستاری است تا آنها نتوانند به رده های بالای اعتلای حرفه ای بمانند هرم مازلو بیاندیشند و مردم و بیماران بیشترین ضرر و آسیب را در این سیاست متحمل خواهند شد.