رئیس جدید هیئت اسکواش استان قم انتخاب شد

رئیس جدید هیئت اسکواش استان قم انتخاب شد

قم - «نیره سادات حسینی» با برگزاری مجمع انتخاباتی به عنوان رئیس جدید هیئت اسکواش استان قم انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر ، مجمع انتخابات هیئت اسکواش استان قم به منظور تعیین رئیس جدید این هیئت ورزشی در بازه ۴ ساله آتی قبل از ظهر امروز یکشنبه برگزار شد و نیره سادات حسینی به ریاست این هیئت ورزشی انتخاب شد.

نیره‌سادات حسینی برای انتخاب به ریاست هیئت اسکواش همه ۱۲ رأی این مجمع را به دست آورد. حسینی ۳ رقیب برای ریاست هیئت اسکواش استان قم داشت که هیچیک از این ۳ رقیب در مجمع امروز حاضر نشدند و از نامزدی کنار رفتند.

حسینی در حالی سکان هدایت اسکواش قم را در دست می‌گیرد که طی ۸ ماه گذشته و پس از پایان دوران حضور احمد مولوی در این سمت، سرپرستی هیئت اسکواش قم را در اختیار داشته است.

رئیس جدید هیئت اسکواش قم مربی و سرپرست تیم اسکواش دختران قم است که چند هفته قبل با قهرمانی در لیگ دسته اول کشور، لیگ برتری شده بود. بدین ترتیب پیش بین، می‌شود اسکواش قم به سمت توسعه جدی در میان دختران پیش می‌رود.