همکاری مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی شهیدبهشتی با ۳ دانشگاه

همکاری مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی شهیدبهشتی با ۳ دانشگاه

سه تفاهم نامه همکاری مشترک بین مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با دانشگاه‌های علوم پزشکی شیراز، گیلان و بم منعقد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی این دانشگاه سه تفاهم نامه همکاری مشترک با مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بم و مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال جاری منعقد کرد.

این تفاهم نامه‌ها در حاشیه اولین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به امضا رسید.

در تفاهم نامه مشترک دانشگاه‌های علوم پزشکی شهید بهشتی و گیلان، برگزاری همایش و کارگاه‌های تخصصی مشترک، اجرای طرح‌های تحقیقاتی و همکاری علمی آموزشی در حوزه‌های مختلف مورد تأیید قرار گرفت.

همچنین تفاهم نامه همکاری به امضای دکتر محمود عباسی رئیس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دکتر کامران باقری لنکرانی رئیس مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز رسید.

در این تفاهم نامه نیز طرفین بر اجرای طرح‌های تحقیقاتی مشترک، استفاده از ظرفیت‌های متقابل یکدیگر، اجرای پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی، انتشار کتب و مقالات مشترک، برگزاری دوره‌های مشترک تحصیلات تکمیلی پژوهش محور و برگزاری همایش‌ها و سمینارهای مشترک تأکید کردند.

همچنین در حاشیه کنگره ملی اخلاق پرستاری در شهرستان بم نیز تفاهم نامه همکاری مشترکی بین دو مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه‌های علوم پزشکی شهید بهشتی و بم به امضا رسید.

برگزاری همایش و کارگاه‌های تخصصی مشترک، اجرای طرح‌های تحقیقاتی و همکاری علمی آموزشی در حوزه‌های مختلف از زمینه‌های این تفاهم نامه است.