مصوبات کارگروه ترافیک در بروجرد باید کارشناسی شود

بروجرد - ایرنا - معاون استاندار لرستان و فرمانداربروجرد گفت: مصوبات کارگروه ترافیک در بروجرد برای اجرایی شدن باید کارشناسی شده وتخصصی باشند

به گزارش ایرنا، عبدالرحیم رحیمی روز یکشنبه در نشست کارگروه ترافیک بروجرد درمحل فرمانداری افزود: یکی از دلایل اجرایی نشدن مصوبات شورای ترافیک عدم حضور مدیران مرتبط درجلسات است.
وی اظهارداشت: در کارگروه ترافیک باید همه مصوبات با کار کارشناسی ارائه شود تا مشکلات بیشتر ایجاد نشود.
فرمانداربروجرد بیان کرد: در کارگروه ترافیک شهرستان مصوبات بسیاری وجود دارد که اجرایی نشده اند و نباید به راحتی از آنها عبور کرد.
معاون عمرانی فرماندار بروجرد نیز دراین نشست اضافه کرد: ازجمله مصوباتی که در شهر بروجرد توسط کارگروه ترافیک مصوب و اجرایی نشده است مربوط به شهرداری می باشد که دراین راستا از سوی مدیران این دستگاه خدمات رسان تعلل صورت می گیرد.
مسعود فلاح افزود: بیش از 20 مصوبه در کارگروه ترافیک بروجرد برای رفع معضل ترافیک شهری مطرح شده ولی بیشتر آنها اجرایی نشده است.
وی اظهارداشت: از جمله مصوبات مهم کارگروه ترافیک که می تواند به رفع معضل ترافیک بروجرد کمک کند ساماندهی دست فروشان سیار است که شهرداری نیز دراین راستا اقداماتی انجام نداد.
معاون عمرانی فرماندار بروجرد با انتقاد از اجرایی نشدن مصوبات کارگروه ترافیک ادامه داد: اگر مصوبات جلسات به خوبی اجرایی نشود برگزاری جلسات این کارگروه هیچ فایده ای ندارد.