فیلم: کشف مواد مخدر با نشان تجاری ایوانکا ترامپ

محموله مواد مخدر حشیش با نشان تجاری ایوانکا ترامپ در شهرکرد کشف و ضبط شد.. ۱۷۰ کیلو گرم محموله حشیش برای نخستین بار با نشان تجاری شرکت تولیدی ایوانکا ترامپ در استان چهار محال و بختیاری از یک دستگاه خودرو سواری کشف و ضبط شد.