کیفیت بخشی به آموزش های فنی و حرفه ای در استان مرکزی مدنظر است

کیفیت بخشی به آموزش های فنی و حرفه ای در استان مرکزی مدنظر است

اراک- معاون آموزش و پژوهش اداره کل فنی و حرفه ای استان مرکزی گفت: کیفیت بخشی به آموزش های مهارتی در استان مدنظر بوده و در این راستا طرح کاربینی مشاغل برای مربیان فنی وحرفه ای درحال اجرا است.

به گزارش خبرگزاری مهر ، حمید رستمی اظهار داشت: براساس این طرح، مربیان آموزش فنی و حرفه ای در طول سال به مدت حداکثر ۶۰ ساعت از بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و متوسط بازدید کرده و به ارائه گزارش و نیاز سنجی صنایع اقدام می‌کنند.

وی هدف از اجرای این طرح را برنامه ریزی و آسیب شناسی مجدد، بهره وری و بالا بردن سطح توانایی مربیان، هدفمند کردن آموزش‌ها، ارائه آموزش بر مبنای تولید و بازار کار و پژوهش‌های مهارتی برشمرد.

رستمی در بخش دیگر از سخنان خود عنوان داشت: ایجاد و تقویت روحیه پژوهش محوری در بین مربیان سازمان، ایجاد بستر مناسب برای آشنایی مربیان با مشاغل در حوزه صنعت، استفاده از ظرفیت و توان علمی و مهارتی مربیان در راستای توسعه کمی و کیفی آموزش‌های مهارتی، توسعه تعاملات سازمان با بازار کار در راستای هدف‌مندی و اثربخشی آموزش‌های مهارتی و ارتقای سطح علمی و مهارتی مربیان متناسب با فن‌آوری روز بازار از اهداف اجرای طرح کاربینی مشاغل است.

وی در ادامه افزود: احیای جایگاه مربی در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، تجربه اندوزی مربیان و کیفیت بخشی به آموزش‌های فنی و حرفه‌ای متناسب با نیاز بازار کار و صنعت ازجمله دستاورهای اجرای طرح بازبینی مشاغل خواهد بود.