انتخابات شورای صنفی دانشجویان علوم پزشکی تهران برگزار می شود

انتخابات شورای صنفی دانشجویان علوم پزشکی تهران برگزار می شود

دوازدهمین دوره انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال ۹۸ در تمامی خوابگاه‌ها و دانشکده‌ها برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشجویان برای عضویت در دوازدهمین دوره شورای صنفی دانشجویان از ۲۴ تا ۳۰ اردیبهشت ۹۸ فرصت دارند در این دوره ثبت نام کنند.

دانشجویان می‌توانند برای آگاهی از شرایط و نیز ثبت نام در شورای صنفی دانشکده‌ها به معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده محل تحصیل و برای ثبت نام در شورای صنفی خوابگاه‌ها به دفتر سرپرستی خوابگاه محل سکونت مراجعه کنند.

همچنین ارائه مدارک مورد نیاز شامل یک قطعه عکس، تصویر کارت دانشجویی و کارت ملی متقاضی در حین ثبت نام الزامی است.

دانشجویان می‌توانند برای مطالعه آئین نامه و دستورالعمل شورای صنفی دانشجویان، به سایت معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران مراجعه کنند.

انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران روز سه شنبه ۷ خرداد ۹۸، برای دانشکده‌ها از ساعت ۹ تا ۱۶ در دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگی هر دانشکده و برای خوابگاه‌ها از ساعت ۱۴ تا ۲۱ در دفتر سرپرستی هر خوابگاه برگزار خواهد شد.

تمام دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه (به غیر از دانشجویان میهمان) با ارائه کارت دانشجویی می‌توانند با رأی خود در انتخابات شرکت کنند.

دانشگاه علوم پزشکی تهران در حال حاضر دارای ۱۶ واحد شورای صنفی دانشجویی است که ۶۵ نفر از دانشجویان این دانشگاه در این شوراها مشغول به فعالیت هستند.