10سال زندان برای ستاره محبوب یوتیوب به دلایل اخلاقی

آستین جونز ستاره ۲۶ ساله یوتیوب به ۱۰ سال حبس محکوم شد. شاکیان پرونده به دنبال محکومیت ۱۱ سال زندان برای جونز بودند، در حالی که وکیل متهم خواهان کمترین مقدار محکومیت یعنی پنج سال زندان بود.

آستین جونز ستاره ۲۶ ساله یوتیوب به ۱۰ سال حبس محکوم شد. شاکیان پرونده به دنبال محکومیت ۱۱ سال زندان برای جونز بودند، در حالی که وکیل متهم خواهان کمترین مقدار محکومیت یعنی پنج سال زندان بود.

«تابناک باتو» آستین جونز ستاره ۲۶ ساله یوتیوب به دلیل وادار کردن ۶ دختر به فرستادن تصاویر ناشایست از خودشان به ۱۰ سال حبس محکوم شد. آستین جونز ستاره سابق یوتیوب که دنبال کننده‌های بسیاری در این وبسایت پرطرفدار داشت، روز جمعه ۳ می‌به دلیل وادار کردن ۶ دختر به فرستادن تصاویر مستهجن از خودشان، در دادگاه فدرال شیکاگو به ۱۰ سال حبس محکوم شد.

10سال زندان برای ستاره محبوب یوتیوب به دلایل اخلاقی

شاکیان پرونده به دنبال محکومیت ۱۱ سال زندان برای جونز بودند، در حالی که وکیل متهم خواهان کمترین مقدار محکومیت یعنی پنج سال زندان بود. جونز فوریه امسال متهم به هرزه نگاری کودکان در یک مورد شده بود.

آستین جونز خواننده ۲۶ ساله در طی روند دادگاه اعتراف کرده است که قبل از دستگیریش در سال ۲۰۱۷ به جرم هرزه نگاری کودکان، در دنیای اینترنت به ۳۰ دختر پیشنهاد غیر اخلاقی داده بود.

آستین جونز که اکنون با این حکم مواجه شده است در دنیای اینترنت بسیار محبوب بود، بعضی از موزیک ویدیو‌های وی در یوتیوب میلیون‌ها بار بازدید شده بودند.

صبا