عملیاتی شدن غیرحضوری صدور دفترچه بیمه درمانی

عملیاتی شدن غیرحضوری صدور دفترچه بیمه درمانی

شیراز- مدیرکل تأمین اجتماعی فارس از عملیاتی شدن طرح صدور دفترچه بیمه درمانی به شکل غیرحضوری خبر داد.

عبدالکریم نباتی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه در راستای الکترونیکی شدن خدمات تأمین اجتماعی و کاستن از حضور افراد تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی صدور دفترچه بیمه درمانی آنلاین انجام می‌گیرد، افزود: در طرح ارائه غیرحضوری خدمات، بیمه شدگان می‌توانند بدون نیاز به مراجعه به شعب از منزل و محل کار به صورت غیرحضوری درخواست تمدید و صدور دفترچه کرده و آن را در نشانی اعلامی دریافت کنند.

وی با بیان اینکه بیش از ۷۷۰ مورد ثبت درخواست ارائه غیرحضوری خدمات صدور دفترچه بیمه تأمین اجتماعی انجام پذیرفته، گفت: در این طرح بیمه شدگان می‌توانند به دو شیوه حضوری یا غیرحضوری به وسیله پیک دفترچه درمانی خود را دریافت کنند.

نباتی در خصوص دفاتر کارگزاری بیمه تأمین اجتماعی در شیراز هم به خبرنگار مهر ، گفت: در حال حاضر شعب تأمین اجتماعی در شیراز دارای یک کارگزاری هستند، درحالیکه این اجازه را به بعضی کارگزاری‌ها اجازه دادیم یک دفتر اقماری هم ایجاد کنند.

وی با این وجود از درخواست مجوز ایجاد دفاتر کارگزاری در سال جاری خبر داد و گفت: امسال شاهد افتتاح دو کارگزاری دیگر خواهیم بود که شعب شیراز دارای ۲ کارگزاری شوند.

مدیرکل تأمین اجتماعی فارس اعلام کرد: به زودی فراخوان ایجاد دفاتر کارگزاری بیمه تأمین اجتماعی داده می‌شود تا کسانی که می‌خواهند در آزمون آن شرکت کنند.