طرح پنجره واحد در چرخه خدمات اداری اجرا نشد

طرح پنجره واحد در چرخه خدمات اداری اجرا نشد

بابل - نماینده مردم بابل در مجلس از دولت خواست زمان بندی و فرآیند خدمات اداری و بانکی را استاندارد و هوشمند کند و و از عدم اجرای طرح پنجره واحد در چرخه خدمات اداری انتقاد کرد.

حسین نیازآذری در گفتگو با خبرنگار مهر خواستار نظارت هوشمند و اطلاع رسانی فراگیر خدمات اداری و نحوه پرداخت تسهیلات بانکی شد و از دولت خواست زمان بندی و فرآیند خدمات اداری و بانکی را استاندارد و هوشمند کند و با نظارت حرفه‌ای هرگونه کوتاهی را هشدار دهد و به صورت آنلاین خطاها را رصد و مدیریت کند.

نماینده مردم بابل در مجلس با توجه به کم اطلاعی متقاضیان دریافت خدمات اداری و تسهیلات بانکی خواستار آموزش و اطلاع رسانی فراگیر نحوه پرداخت تسهیلات بانکی و خدمات اداری برای تحقق رونق تولید شد وبا تاکید بر اطلاع رسانی شفاف و به هنگام تصمیمات دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها خاطرنشان ساخت: بسیاری از مراجعان آگاهی لازم از بخشنامه‌ها و مقررات قانونی جهت برخورداری از تسهیلات بانکی و خدمات اداری را ندارند و در پیج و خم ادارات و بانک‌ها گرفتار می‌شوند.

نماینده مردم بابل با اعلام اینکه نحوه صدور مجوزها، و موافقت نامه و شیوه دریافت تسهیلات بانکی باید برای تولیدگران آسان و شفاف باشد افزود: متأسفانه زمان صدور استعلام و گردش کار پرداخت تسهیلات بسیار طولانی است و تولیدکنندگان از اطاله رسیدگی به درخواست‌ها ناراضی هستند.‌

عضو مجمع نمایندگان مازندران در خانه ملت با تصریح بر آموزش و معرفی سامانه‌های الکترونیکی خدمات دولتی و بانکی تاکیدکرد: بسیاری از متقاضیان با نحوه فعالیت سامانه‌ها آشنا نیستند و فرصت‌های سرمایه گذاری و اشتغال را ازدست می‌دهند.

نماینده مردم بابل در مجلس با انتقاد از عدم اجرای طرح پنجره واحد در چرخه خدمات اداری یادآورشد: تعارض برخی قوانین و مقررات، عدم همکاری بین سازمانی، تداخل تصمیم گیری، عدم تفویض اختیار به ادارات شهرستانی و امضای طلایی برخی کارکنان موجب طولانی شدن و سردرگمی ارباب رجوع و فساد اداری شده است.