عکس: دیده بان انصارالله یمن

به تازگی تصویری از یک رزمنده یمنی منتشر شده است که با توجه به کمبود امکانات در حالتی عجیب به دیده بانی مشغول است.

عکس: دیده بان انصارالله یمن