لحظه قتل ناصرالدین شاه روی جلد روزنامه فرانسوی +عکس

تصویر صفحه‌ی اول روزنامه‌ای در پاریس که صحنه‌ی قتل ناصرالدین شاه را تصویرسازی کرده بود.

لحظه قتل ناصرالدین شاه روی جلد روزنامه فرانسوی +عکس