عکس: امامزاده صالح در دهه ۴۰

تصویری از بقعه امام‌زاده صالح شمیران در دهه 1340 که توسط رولف بنی، عکاس نامدار کانادایی به ثبت رسیده است.

سرویس عکس و فیلم فردا: صویری از بقعه امام‌زاده صالح شمیران در دهه 1340 که توسط رولف بنی، عکاس نامدار کانادایی به ثبت رسیده است.