تصاویر: نشاء برنج در شالیزارهای آستارا

نشاء برنج در سطح سه هزار و 200 هکتار شالیزار شهرستان آستارا آغاز شد. آستارا 6 هزار بهره بردار کشاورزی دارد که بیشتر آنها شالیکار هستند و در سال گذشته از سه هزار و 200 هکتار شالیزار، 14 هزار و 900 تن شلتوک برداشت و هشت هزار و 200 تن برنج سفید تولید شد. این شهرستان با 91 هزار نفر جمعیت در غرب استان گیلان قرار دارد.

سرویس عکس و فیلم فردا: نشاء برنج در سطح سه هزار و 200 هکتار شالیزار شهرستان آستارا آغاز شد. آستارا 6 هزار بهره بردار کشاورزی دارد که بیشتر آنها شالیکار هستند و در سال گذشته از سه هزار و 200 هکتار شالیزار، 14 هزار و 900 تن شلتوک برداشت و هشت هزار و 200 تن برنج سفید تولید شد. این شهرستان با 91 هزار نفر جمعیت در غرب استان گیلان قرار دارد.