۱۰ روستای شهرستان گناوه علیه ملخ‌های صحرایی سمپاشی شد

۱۰ روستای شهرستان گناوه علیه ملخ‌های صحرایی سمپاشی شد

گناوه - مدیر جهادکشاورزی گناوه گفت: عملیات سمپاشی علیه ملخ‌های صحرایی بعد از ردیابی و کانون یابی در ۱۰ روستای شهرستان گناوه انجام شد.

امان الله حیدری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: روز جمعه عملیات سمپاشی علیه ملخ‌های صحرایی بعد از ردیابی و کانون یابی در ۱۰ روستای شهرستان گناوه همزمان آغاز شد که روستاهای شول، کمالی، تاج‌ملکی، بهمنیاری، فخر آوری، چهار روستایی، چهارمحال، بینک، چاه شور، چاهک، عملیات سمپاشی داشتند.

مدیر جهاد کشاورزی گناوه با اشاره به این که به دلیل اهمیت موضوع، فرماندار گناوه نیز ناظر این عملیات بودند افزود: روز جمعه با توجه به ابری و غبارآلود بودن بودن هوا و کم بودن شدت نور سم استفاده شده اثر خوبی بر ملخ‌ها داشت.

وی گفت: در حال حاضر با کمک هفت دستگاه سمپاش تراکتوری و فرغونی عملیات سمپاشی انجام می‌شود و از امروز جهت پیشرفت کار سمپاشی، یک دستگاه توربولاینر بزرگ وارد عملیات خواهد شد.

حیدری گفت: این آفت به گونه‌ای است که در صورت نبودن گیاه سبز قادر خواهد بود از همه چیز حتی چوب خشک تغذیه کند و به زندگی و تخم ریزی ادامه دهد و هر کدام می‌توانند تا شش هزار تخم تولید کنند و پوره ملخ روزانه چندین کیلومتر و ملخ بالغ روزانه ۲۰۰ تا ۴۰۰ کیلومتر پرواز می‌کند.

وی تصریح کرد: تمام کارکنان و اکیپ‌ها و کارشناسان اداره جهاد کشاورزی گناوه از بهمن ماه تا کنون حتی روزهای تعطیل در بیابان‌ها درگیر ردیابی و مبارزه با این آفت هستند.

حیدری گفت: به رغم آنکه مبارزه با این آفت در شهرستان گناوه به طور جدی در حال اجرا است اما روند تولید مثل ملخ‌ها به گونه‌ای است که پس از هر سمپاشی مجدد جایگزین می‌شوند و تعداد ملخ‌ها افزایش می‌یابد.

مدیر جهاد کشاورزی گناوه بیان کرد: شرایط ایجاب می‌کند که با همکاری همه دهیاران، شوراهای اسلامی و مردم روند سمپاشی سرعت بیشتری بگیرد تا بتوان از این بحران گذر کرد.

وی گفت: اگر با این آفت به طور اصولی و جدی مبارزه نشود و این کار مدیریت صحیح صورت نگیرد امکان کشت در سال زراعی پیش رو با مشکل جدی روبرو خواهد شد.