طوفانِ تهران حادثه نگران کننده ای در پی نداشت

سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران گفت: در پی وقوع طوفان در تهران خوشبختانه مورد نگران کننده ای گزارش نشده است.

عصر امروز طوفانی با سرعت 70 کیلومتر برساعت در تهران به وقوع پیوست.

جلال ملکی درباره بروز خسارت بر اثر وقوع طوفان در تهران گفت: خوشبختانه مورد نگران کننده ای گزارش نشده است.

ایلنا