نادری: وقت مجلس صرف مشکل یک نماینده با یک استاندار نشود

نماینده مردم پاوه در مجلس شورای اسلامی با استناد به ماده ۲۲ بند ۱۱ آئین‌نامه داخلی مجلس در تذکری به هیأت رئیسه گفت: مسائلی که در مجلس مطرح می‌شود باید مرتبط با مجلس باشد و انشایی که امروز آقای یوسف نژاد قرائت کرد وقت مجلس را گرفت.

شهاب نادری

نماینده مردم پاوه در مجلس شورای اسلامی با استناد به ماده ۲۲ بند ۱۱ آئین‌نامه داخلی مجلس در تذکری به هیأت رئیسه گفت: مسائلی که در مجلس مطرح می‌شود باید مرتبط با مجلس باشد و انشایی که امروز آقای یوسف نژاد قرائت کرد وقت مجلس را گرفت.

به گزارش ایسنا، شهاب نادری نماینده مردم پاوه در مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی جلسه علنی امروز مجلس گفت: طرح رتبه بندی معلمان باید مورد توجه قرار گیرد. آقای مطهری هیأت رئیسه قسم خورده بر اساس قانون و آئین‌نامه انجام وظیفه کند. ماده ۲۲ بند ۱۱ حفظ شأن مجلس و دفاع از حقوق و جایگاه نمایندگان را مورد توجه قرار می‌دهد.

وی افزود: آقای یوسف نژاد انشایی را در مجلس خواند که موضوع خارج از مجلس داشت و وقت مجلس را گرفت. آن هم به دلیل مشکل یک نماینده با یک استاندار بود. باید جایگاه و شأن مجلس حفظ شود.

علی مطهری رئیس وقت جلسه مجلس در پاسخ به وی گفت: طبق ماده ۷۴ در صورتی که در نطق نماینده‌ای به فردی بیرون از مجلس توهین شود آن فرد می‌تواند دو برابر آن زمان پاسخ دهد. این کار طبق آئین‌نامه انجام شد. اگر به متن پاسخ ایرادی دارید آن بحث دیگری است.

  • خبرنگار پدرام خسروانی

  • دبیر محمد نوراللهی