نعمتی: هیچ گونه افزایش قیمت بنزین صورت نخواهد گرفت

سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که هیچ گونه افزایش قیمت بنزین نخواهیم داشت و احیای کارت سوخت تنها برای ساماندهی بنزین است و مصرف آن هم سقفی ندارد.

پمپ بنزین

سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که هیچ گونه افزایش قیمت بنزین نخواهیم داشت و احیای کارت سوخت تنها برای ساماندهی بنزین است و مصرف آن هم سقفی ندارد.

به‌ گزارش ‌ایسنا، بهروز نعمتی، در حاشیه جلسه علنی امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی به ارائه توضیحاتی درباره جلسه غیر علنی  درباره نحوه مدیریت مصرف  بنزین پرداخت.

ادامه‌ دارد....

  • خبرنگار منیرسادات سیدرضا

  • دبیر محمد نوراللهی