پیش‌بینی کن، جایزه بگیر!

گسترش روز افزون مسابقات و برنامه‌های پیش بینی، قرعه‌کشی و بخت‌آزمایی که از تلویزیون به سایر حوزه‌ها و کسب و کارها نیز راه یافته، سوژه کارتونی از نازنین جمشیدی در شهرونگ شد.

پیش‌بینی کن، جایزه بگیر!