بالاخره دارم خونه‌دار می‌شم!

کارشناسان می‌گویند اگر متوسط قیمت مسکن را با حداقل دستمزد مقایسه کنیم، میزان زمان انتظار و پس‌انداز برای خرید مسکن به 70 سال می‌رسد. این موضوع سوژه کارتونی از جواد تکجو در روزنامه آرمان شد.

بالاخره دارم خونه‌دار می‌شم!