آذری جهرمی از دست منتقدانش به قرآن پناه برد

آذری جهرمی، وزیر ارتباطات در توییتر خود در واکنش به انتقادها، آیه ۸۶ از سوره یوسف را نوشت: انما اشکو بثی و حزنی الی الله. (من غم و اندوهم را تنها به خدا می‌گویم و شکایت نزد او می‌برم).

برترین‌ها: آذری جهرمی، وزیر ارتباطات در توییتر خود در واکنش به انتقادها، آیه ۸۶ از سوره یوسف را نوشت: انما اشکو بثی و حزنی الی الله. (من غم و اندوهم را تنها به خدا می‌گویم و شکایت نزد او می‌برم).

آذری جهرمی از دست منتقدانش به قرآن پناه برد

* این آیه را حضرت یعقوب در فراق پسرش، یوسف گفت که گرفتار غم و اندوهی فراوان و طاقت فرسا بود.