با دندانپزشک خاطی اراکی برخورد می‌شود

رئیس سازمان نظام پزشکی استان مرکزی گفت: حداکثر مجازات برای متهم پرونده امیر علی بدون کوچک‌ترین مسامحه‌ای در نظر گرفته شده و رأی مربوطه در مرحله بدوی است.

خبرگزاری ایسنا: دکتر حسن طاهر احمدی، درخصوص قصور دندانپزشک اراکی که در شهریورماه سال گذشته روناک را در آستانه تولد سه سالگی به دست مرگ سپرد و در بهمن ماه نیز امیرعلی را به کما برد، اظهار کرد: در خصوص پرونده اول که مربوط به "روناک" بود پس از بررسی‌های دقیق، رأی به پنج سال محرومیت از طبابت برای دندانپزشک خاطی صادر شد.

وی افزود: در خصوص پرونده "امیرعلی" نیز دادیاری و دادستانی اقدام به صدور رأی مبنی بر محرومیت مادام العمر دندانپزشک از طبابت کرده اند و پس از صدور کیفرخواست در هیأت بدوی انتظامی پزشکی قانونی حکم مربوطه صادر و طی آن پزشک معالج به محرومیت دائم از اشتغال به حرفه‌های پزشکی و وابسته در تمام کشور محکوم شد.

طاهر احمدی افزود: این رأی بعنوان شدیدترین حکم از سوی نظام پزشکی استان در مرحله بدوی صادر شده و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در هیئت تجدید نظر انتظامی نظام پزشکی استان است.

در حکم صادره از سوی هیأت بدوی انتظامی پیرامون پرونده امیرعلی آمده است: بر اساس کیفرخواست شماره ۶۱ مورخ ۱۳۹۸.۱.۲۲ دادستان محترم انتظامی سازمان نظام پزشکی اراک علیه خانم دکتر س. م به شماره نظام پزشکی ۱۱۶۵۰۲ مبنی بر قصور و سهل انگاری در انجام وظایف قانونی منجر به آسیب سیستم عصبی و زندگی نباتی آقای امیرعلی ترابی فرزند غلام موضوع شکایت آقای غلام ترابی فرزند ترابعلی، هیئت با توجه به محتویات پرونده کیفرخواست یاد شده و گزارش عضو محقق مبنی بر اینکه به علت ۱ عدم آگاهی و رعایت اصول پایه احیای قلبی و عروقی، ۲ عدم توجه به بالین کودک در حین عمل و اصرار به ادامه کار در زمان بدحال شدن کودک ۳ عدم آگاهی از دستورالعمل‌های مربوط به مهار فیزیکی و اندیکاسیون‌های آن و استفاده از نیروی انسانی صرف جهت مهار فیزیکی کودک توسط پزشک معالج منجر به کاهش سطح هوشیاری، آسیب به سیستم عصبی مرکزی و به دنبال آن زندگی نباتی بیمار شده است.

قصور در درمان منتهی به آسیب سیستم عصبی مرکزی امیرعلی ترابی فرزند غلام توسط پزشک یاد شده محرز دانسته و با استناد به ماده ۳ بند ت ماده ۲۲ آئین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلین حرفه‌ای پزشکی و وابسته در سازمان نظام پزشکی و بند ز تبصره ۱ ماده ۲۸ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳.۸.۱۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام و تکرار قصور از سوی پزشکی یاد شده حکم به محکومیت نامبرده به محرومیت دائم از اشتغال به حرفه‌های پزشکی و وابسته در تمام کشور صادر شده است.

قصور دندانپزشک اراکی در شهریور ماه سال گذشته روناک را در آستانه تولد سه سالگی به دست مرگ سپرد و در بهمن ماه نیز امیرعلی را به کما برد.