ارتقای کیفیت خدمات آموزشی در مدارس ایثارگران

مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش از ساماندهی وضعیت مدارس ایثارگران و ارتقای خدمات آموزشی آن خبر داد.

محمد حسین کفراشی مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش در گفت و گو با خبرنگار 

حوزه آموزش و پرورشگروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ 

پیرامون وضعیت ساماندهی مدارس شاهد عنوان کرد: به طور کلی 2 نوع مدرسه، بزرگسالان ایثارگر و شاهد وجود دارد که درمدارس شاهد دانش آموزان سن تحصیل فعالیت می کنند و در مدارس بزرگسال که به نام ایثارگران یا همان مجتمع رزمندگان سابق است، خانواده های شهدا، جانبازان و بسیجیان فعال که نتوانستند درسن قانونی تحصیل کنند،تحت پوشش قرارمی‌دهد.

وی با بیان اینکه تا کنون 292 مدرسه ایثارگر در سراسر کشور وجود دارد، ادامه داد: 42 هزار دانش آموز در این مدارس تحصیل می کنند که بخشی از آنها جانبازان و یا فرزندان آزادگان و جانبازان و ایثارگران و خانواده های شهداهستند و بخشی از آنها نیز بسیجیان فعال بوده که با کارت بسیج فعال در این مدارس ثبت نام می کنند.

مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: هرساله تعداد ثبت نام کنندگان در این مدارس کاهش یافته  و از حد معمولی تعداد دانش آموزان کمتراست لذا مناطقی که مدارس ایثارگر دارند و به طور موازی با هم فعالیت می‌کنند، ادغام شده و تا ارائه خدمات بهتری به آن ها از لحاظ آموزشی فراهم شود.

وی تاکید کرد: مدارس شاهد مقوله ای جدا از مدارس ایثارگران بوده و نباید این دو با هم اشتباه درنظرگرفته شود و بر فعالیت های مدارس شاهد تاثیری ندارد.

کفراشی در خصوص سایر فعالیت ها نیزعنوان کرد: جشنواره ایثار با مشارکت چند نهاد آموزشی کشور در دستور کار قرار گرفته که در این مراسم از دانشجویان و دانش آموزان نخبه طرح شاهد تجلیل می شود.

انتهای پیام/