چهار چرخ پراید در اصفهان به هوا رفت/عکس

یک دستگاه خودروی پراید در خیابان کاوه اصفهان واژگون شد.

یک دستگاه خودروی پراید در خیابان کاوه اصفهان واژگون شد که تصویر آن را مشاهده می‌کنید.

چهار چرخ پراید در اصفهان به هوا رفت/عکس

منبع: باشگاه خبرنگاران