زنی با مایع لوله بازکن شوهرش را کور کرد

جلسه رسیدگی به اتهام زنی که با مایع لوله بازکن همسرش را کور کرده بود با حضور طرفین پرونده در شعبه 10 مجتمع کیفری یک تهران برگزار شد.

عصر ایران: جلسه رسیدگی به اتهام زنی که با مایع لوله بازکن همسرش را کور کرده بود با حضور طرفین پرونده در شعبه 10 مجتمع کیفری یک تهران برگزار شد.

زن با حضور در جایگاه متهم گفت: 18 سال از ازدواج ما می گذرد و ما فقط 6 ماه از هر سال را با هم خوب بودیم و 3 سال گذشته را نیز کلا از هم جدا بودیم و همسرم تنها در اتاق می خوابید.

زن در خصوص اسیدپاشی(پاشیدن مایع لوله بازکن) به همسرش که باعث سوختگی دست و پای وی و کور شدن یک چشم شوهرش شده بود، منکر این اقدام شد و گفت فرد دیگری این کار را انجام داده است!

قاضی خطاب به متهم گفت: صادقانه رفتار کنید، شما ابتدای دستگیری منکر شده اید و سپس اقرار به جرم کرده اید و بازسازی صحنه جرم و اقاریر شما با نظریه پزشکی قانونی منطبق است.

سپس قاضی با خواندن بخشی از اقرار های متهمه گفت: در پرونده درج شده شما اقرار کرده اید «همسرم ساعت 12 شب به اتاقش رفت تا بخوابد، ساعت 4 صبح مایع لوله بازکن را با آب رقیق کردم و در سرنگ ریختم، به داخل اتاق رفتم و آن را به سوی همسرم پاشیدم و به سرعت از اتاق خارج شده ام» .

زن در پاسخ گفت: زنی که میخواست اسیدپاشی کند من را تهدید کرد که به صورت بچه هایم اسید می پاشد و من مجبور شدم سکوت کنم!

قاضی ادامه داد: طبق گزارش پلیس و بررسی دوربین های مدار بسته هیچ گونه ترددی به خانه شما ثبت نشده است و اعترافات شما با گزارشات پلیس و پزشکی قانونی منطبق است!

مرد نیز با حضور در جایگاه گفت: من در خواب کامل بودم که از سوزش شدید از خواب پریدم و متوجه اسیدپاشی به خودم شدم.تا کنون 18 بار عمل جراحی فقط روی دستم انجام داده ام و وضعیتم اینگونه است.

قاضی ختم جلسه رسیدگی رای جهت صدور رای صادر کرد.