صفحه اینستاگرام قاتل طلبه همدانی بسته شد

حمید فتاحی، معاون وزیر ارتباطات، در حساب توییتری خود از بسته شدن قاتل طلبه همدانی خبر داد.

به گزارش جماران: حمید فتاحی، معاون وزیر ارتباطات، در حساب توییتری خود نوشت:

«با ‎استاندارد آمریکایی⁩، صفحات پاسدارانی که با تروریسم مبارزه می‌کنند باید پاک شوداما صفحه تروریستی که مردم رابه قتل تهدید می‌کند،نه! ولی ما منتظر آنها نمانده‌ایم:درجلسه امروز با فرماندهان ناجا، مقررشد برای پیشگیری از جرم وکاهش تهدیدها برنامه‌ای اجرا شود.

آزادی و امنیت حق شماست».

صفحه اینستاگرام قاتل طلبه همدانی بسته شد