همجواری ایران با کشورهای مالاریا خیز دنیا

معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به همجواری ایران با کشورهای مالاریا خیز دنیا مانند افغانستان و پاکستان گفت: این همسایگی و همچنین ترددهای کنترل نشده در مرزهای طولانی جنوب شرق کشور موجب انتقال مالاریا به ایران می شود.

مالاریا

معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به همجواری ایران با کشورهای مالاریا خیز دنیا مانند افغانستان و پاکستان گفت: این همسایگی و همچنین ترددهای کنترل نشده در مرزهای طولانی جنوب شرق کشور موجب انتقال مالاریا به ایران می شود.

به گزارش ایسنا، دکتر احمد رئیسی در همایش روز جهانی مالاریا در چابهار افزود: ایران تنها کشوری در منطقه است که بر اساس پیش‌بینی‌ها تا سال 2020 بیش از 40 درصد کاهش موارد مالاریا را داشته باشد.

معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: ایران با کشورهای مالاریا خیز نظیر افغانستان و پاکستان همجوار است و این همسایگی موجب انتقال مالاریا به کشور شده و شاخص‌های سلامت را همیشه پایین نگه داشته است.

وی ادامه داد: اطلاعات و آمار به دست آمده پیشرفت چشمگیر ایران در پیشگیری از ملاریا را نسبت به دو دهه پیش نشان می‌دهد.

رئیسی تصریح کرد: ترددهای مرزی کنترل نشده در مرزهای طولانی جنوب شرق کشور مهمترین چالش در حوزه بهداشت و درمان است و باید امکانات و تجهیزات لازم برای کنترل بیماری پیش‌بینی شود.

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز گفت: گرفتن گواهینامه حذف مالاریا منوط به ادامه دار بودن برنامه مبارزه با این بیماریست اما ایران تاکنون در حذف این بیماری موفق عمل کرده است.

محمدمهدی گویا افزود: نظام سلامت در سال‌های گذشته همواره تلاش کرده است تا خدمات درمانی برای حذف مالاریا را میان مردم به صورت عادلانه تقسیم کند.

وی ادامه داد: با وجود موفقیت‌های نظام سلامت در مبارزه با مالاریا، گزارش دهی از موارد ابتلا به این بیماری حتی از طریق بخش خصوصی در کشور جنبه اجباری دارد.

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص انتقال مالاریا از طریق پشه آنوفل به تقویت نظام مراقبت حشره‌شناسی کشور نیز اشاره کرد و آن را از اولویت‌های برنامه حذف مالاریا برشمرد.

  • دبیر آزیتا کریمی