هر ۱۲ دقیقه یک حادثه چاقوکشی در انگلیس رخ می دهد

شفقنا- اخیرا در انگلیس ارقام و اعداد حوادث چاقوکشی به شکل بی سابقه ای افزایش یافته است به طوری که آمارها نشان می دهد که سال گذشته ۴۴۵۰۰ حادثه چاقوکشی رخ داده است.

به نقل از عکاظ، آمارهایی که روز گذشته از سوی روزنامه ایندیپندنت انگلیس منتشر شده، نشان داد: در هر ۱۲ دقیقه یک حادثه چاقوکشی در انگلیس رخ می دهد.

براساس این گزارش، آمارهای بی سابقه در این خصوص  درحالی منتشر می شود که هفته گذشته ظرف ۷ ساعت، ۷  حادثه چاقوکشی رخ داد.

«ایویت کوپر» نماینده پارلمان انگلیس میانگین افزایش حوادث چاقوکشی در این کشور از سال ۲۰۱۱ تاکنون را ۳۳ درصد اعلام کرد.

شفقنا