گم شدن بیش از 200 کودک پناهجو در آلمان

ملیت شماری از کودکان گم شده، 90 کودک افغانستانی، 30 کودک سومالیایی و حدود 25 کودک هم از اتباع سوریه اعلام شده است.

به گزارش عصرایران

به نقل از روزنامه آلمانی «ولت»، شمار کودکانی که گم شدن آنها در ایالت براندن‌بورگ گزارش می‌شود رو به افزایش است. بنابر اعلام وزارت کشور آلمان تاکنون پلیس آلمان هیچ اطلاعی درباره محل 206 کودک ندارد در سال 2015 و بنابر آمار دفتر امور جنایی آلمان (BKA) مفقودی 138 کودک گزارش شده بود و این در حالی است که یک سال قبل در مجموع 567 نفر گم شده بودند که فقط 6 نفر از آنها کودک بودند.

ملیت شماری از کودکان گم شده، 90 کودک افغانستانی، 30 کودک سومالیایی و حدود 25 کودک هم از اتباع سوریه اعلام شده است.

دفتر امور جنایی آلمان اول سپتامبر هشدار داده بود که در سراسر آلمان 9 هزار و 2 نفر مفقود شده‌اند که 918 نفر از آنها حداکثر 13 سال دارند. این رقم در سال 2015، حدود هزار تن برآورد می‌شد و سال قبلش هم حدود هزار و 280 تن بود.

در سال 2013 آمار مربوط به این افراد حدود 200 تن بود.

گزارش مشکل
آلمانگمآمار