تراز دریاچه ارومیه بیش از یک متر افزایش یافته است

مدیردفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی گفت: تراز دریاچه ارومیه بیش از یک متر افزایش یافته است.

فرهاد سرخوش با اشاره به افزایش بارندگی‌ها و رهاسازی آب از سدها و رودخانه‌های استان به دریاچه ارومیه افزود: تراز فعلی دریاچه ارومیه ۱۲۷۰.۴۷ است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۳ سانتی متر و نسبت به اول مهر سال گذشته یک متر و ۲۰ سانتی متر افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه وسعت فعلی دریاچه ارومیه ۲۹۴۴ کیلومتر مربع است گفت: وسعت دریاچه ارومیه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۶۶۸ کیلومتر افزایش داشته است.

سرخوش با بیان اینکه حجم آب فعلی موجود در دریاچه ارومیه ۳ میلیارد و ۹۲۰ میلیون مترمکعب است تصریح کرد: حجم آب دریاچه ارومیه سال گذشته یک میلیارد با ۹۹۰ میلیون متر مکعب بود که نسبت به سال گذشته یک میلیارد و ۹۳۰ میلیون مترمکعب و نسبت به مهر سال گذشته ۲ میلیارد و ۸۷۰ میلیون مکعب افزایش یافته است.

مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی با بیان اینکه با افزایش بارش‌ها این دریاچه جانی دوباره یافته است افزود: با توجه به افزایش حجم آب دریاچه و کاهش درصد شوری در سال جدید شاهد بازگشت حیات آرتمیای دریاچه هستیم که امید است با شروع تخم گذاری تعداد این سخت پوست دریاچه به حد نرمال خود در گذشته برسد.

منبع: ایسنا