اطلاعیه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور

سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور در اطلاعیه‌ای از شهرداران و دهیاران سراسر کشور خواست با توجه به شرایط آب و هوایی، اهتمام ویژه‌ای نسبت به کسانی که در شرایط بد سرپناهی قرار گرفتند به کار ببندد.

 متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

باسمه تعالی

سازمان  شهرداری‌ها و دهیاری های وزارت کشور از شهرداران و دهیاران سراسر کشور درخواست می‌کند؛ با توجه به استقرار شرایط آب و هوائی زمستانی در کشور و برودت شدید هوا، ضمن پیگیری خدمات و مأموریت‌های جاری خود متناسب با این شرایط، توجه و اهتمام ویژه‌ای را نسبت به آن دسته از هموطنان که در شرایط بد سرپناهی قرار گرفته‌اند بکار بندند.

وزارت کشور  و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری های با تأکید بر ضرورت توجه فوری به وضعیت این گروه از هموطنان، از شهرداری‌ها و دهیاری‌ها درخواست می‌کند؛ ضمن رصد مستمر وضعیت و با استفاده از امکانات در اختیار و همچنین جلب مشارکت و هم افزائی سایر دستگاه‌های امدادی و خدماتی و بسیج امکانات موجود در مناطق مختلف، کمک‌های لازم را به سرعت در دسترس هموطنان نیازمند قرار دهند.

سازمان شهرداری‌ها و دهیاری های وزارت کشور – چهارم آذرماه  .1395