درآمد 7 میلیون تومانی متکدیان زنجانی

معاون خدمات شهری شهرداری زنجان با اشاره به اینکه درآمد هر متکدی در زنجان ماهیانه 7 میلیون تومان است، گفت: متکدیان بومی اغلب آقا و غیربومی‌ها زن و کودک به ویژه کودک دختر بچه هستند.

غلامحسن احمدی اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که شهرداری در دستور کار دارد، بحث جلوگیری از تکدی‌گری است.

معاون خدمات شهری شهرداری زنجان با بیان اینکه هر یک از متکدیان بنا به هدف خاصی تکدی‌گری می‌کنند، گفت: برخی از متکدیان اصلا تکدی‌گری را به عنوان شغل انتخاب کرده‌اند که این افراد بعد از جمع‌آوری تحویل دادگستری می‌شوند، و اگر کسی از روی ناچاری تکدی‌گری بکند تحویل دستگاه‌های متولی داده می‌شود.

وی با اشاره به اینکه اعتقاد ما این است که متکدی حرفه‌ای خود زنجان حدود 30 نفر است، تصریح کرد: این افراد در واقع شغلشان تکدی‌گری است و بقیه نیز از شهرستان‌ها و استان‌های دیگر به صورت دوره‌ای در سطح شهر حضور پیدا کرده و بیشتر از چند روز در زنجان نبوده و دوباره زنجان را ترک می‌کنند.

احمدی با بیان اینکه آمار جمع‌آوری متکدیان در ماه حدود 150 مورد است که ممکن است در این بین کسی باشد که 10 بار توسط شهرداری جمع‌آوری شده است، اضافه کرد: در مجموع کسانی که در شهر زنجان بومی استان بوده و تکدی‌گری می‌کنند بیشتر از 30 نفر نیست.

معاون خدمات شهری شهرداری زنجان با بیان اینکه با توجه به شرایطی که شهر دارد، مردم به متکدیان کمک می‌‌کنند، گفت: میانگین درآمد هر متکدی در ماه حدود 7 میلیون تومان است، اما حداقل درآمد هر متکدی 5 میلیون تومان در ماه است.

وی با اشاره به اینکه یکی از درخواست‌های شهرداری در جلسات این بوده است که مبالغ جمع‌آوری شده از متکدیان پس گرفته شود، تصریح کرد: اگر پول گرفته شود و حتی متکدیان جریمه هم شوند بازهم آنها به این کار روی خواهند آورد.

احمدی با بیان اینکه متکدیان غیربومی بیشتر زن و کودک به ویژه دختر بچه هستند، اضافه کرد: اما متکدیان بومی بیشتر آقا هستند.

معاون خدمات شهری شهرداری زنجان افزود: آنطور که بنده اطلاع دارم، همسران زنان متکدی کار نمی‌کنند و زنان خود را وادار به تکدی‌گری می‌کنند و از آنجایی که مردم ترحم بیشتری به زنان دارند از همین رو از احساسات مردم سوء استفاده می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه حل مشکل تکدی‌گری نیازمند فرهنگ‌سازی در بین شهروندان است، تصریح کرد: در صورتی که شهروندان به متکدیان کمک نکنند، قطعا حل این مشکل آسان‌تر خواهد بود.

فارس