اعلام حالت فوق العاده در آبادان برای 3 روز

این مد ممکن است مانند مد اکبر باشد و بنا بر ضرورت و پیشگیری از تمام مردم درخواست داریم از حضور در اطراف ساحل رودخانه‌ها خودداری کنند.

سید زین العابدین موسوی فرماندار ویژه آبادان ،اظهار کرد:از امروز به مدت سه روز وضعیت آبادان حالت فوق العاده اعلام شده ،این موضوع به وضعیت سیلاب ارتباطی ندارد .

وی افزود: این مد ممکن است مانند مد اکبر باشد و بنا بر ضرورت و پیشگیری از تمام مردم درخواست داریم از حضور در اطراف ساحل رودخانه‌ها خودداری کنند.

فرماندار ویژه آبادان بیان کرد: این مد ربطی به سیلاب ندارد و از لحاظ سیلاب وضعیت آبادان در حالت عادی است و خطری از لحاظ سیلاب آبادان را تهدید نمی کند.

منبع: فارس