تصاویر/ پناه سیل زدگان به زاغه‌ی مهمات جنگ - حمیدیه خوزستان

بعد از جاری شدن سیل در استان خوزستان و طغیان رودخانه کرخه ، شهرستان حمیدیه و روستاهای این شهرستان در گیر این سیلاب شدند که روستای خسرج یکی از این روستاهاست، که تعدادی از اهالی این روستا که در نزدیکی پادگان تیپ ۳۹۲ زرهی شهید عاشوری سکونت داشتند با پناه بردن به زاغه های مهمات دوران جنگ این پادگان ، محلی برای سکونت امن خود پیدا کردند.